Een anderswerkend lijf,
verder hetzelfde

Medici waren ervan overtuigd dat ik nooit een volwaardig leven zou kunnen leiden. Inmiddels heb ik het tegendeel bewezen.

foto van vrouw

Lezingen, coaching, projecten

“Joy is in staat een zaal toehoorders te boeien en ontroeren. Aan professionals biedt ze tijdens haar lezingen en projecten eyeopeners die mogelijkheden bieden bij de begeleiding van mensen met een anderswerkend lichaam. Voor die zelfde mensen – jong en volwassen – is ze een inspirator die perspectief biedt voor het leven met een anderswerkend lichaam.”

Met vallen en opstaan ontdekte ik de motiverende kracht van mijn beperking. Daarom schrijf ik hier ook boeken over. ‘De Kracht van Loslaten’, ‘De Kracht van Zelf Doen’ en ‘De Kracht van Handen Op Je Rug’ zijn drie boeken waarin ik vertel over mijn leven met deze beperkingen en hoe ik ze ben overkomen. In mijn autobiografie ‘De Kracht van Mijn Onmacht’ vertel ik mijn levensverhaal. Dit boek is ook vertaald in het Engels.

“Als je Joy ontmoet krijg je een plaatsvervangende kleur op je wangen als je nog zou denken: ja maar... Deze heel bijzondere, krachtige dame, zit in een rolstoel, is spastisch geboren, maar met een heel krachtig brein. Waarbij ze mega veel humor heeft en dit keer op keer inzet: ‘Ik zit wel, maar ik sta voor mijn zaak!’ Ze heeft inmiddels 6 boeken geschreven, de eerste in herdruk een aanrader; de kracht van mijn onmacht. Ze kijkt wat wel kan.”

Ik werk al samen met